Vägen framåt inom emobility

Notis · 2022-12-20

För att drastiskt minska utsläppen och nå hållbarhetsmålen krävs stora förändringar, inte minst inom industrin och transportbranschen. Därför arrangerade vi genom Swedish IndTech ett seminarium med världsledande industriledare: Robert Falck och Andreas Follér samt ledande policy-aktörer i USA: Alyssa Haerle och Jennifer Gerbi.

Tillsammans med panelen och våra medarrangörer WOMANIUM och Sweden-US Green Transition Initiative diskuterade vi hur vi kan snabba på transformationen från ett systemperspektiv och hur samarbetet mellan Sverige och Silicon Valley är en viktig del av arbetet.

Missade du sändningen med dessa superspännande människor? Lugn! Du hittar den här: