Vägen till det digitala företaget

Ledare · Mikael Kraft, Business Unit Manager Factory Automation, Siemens · 2019-10-01

Mikael Kraft, Business Unit Manager Factory Automation, Siemens.

Vi får ofta förfrågningar från företag som vill koppla upp maskiner och utrustning för att komma igång med datainsamling. Vinsterna som diskuteras kan till exempel utgöras av att hämta in data från sensorer för att avgöra när en motor eller ett verktyg behöver underhåll. Det är inte fel, det är frågor som definitivt ska rymmas inom en satsning på digitalisering – men det är åtgärder i det korta perspektivet.

Så vi svarar att vi absolut kan fixa datainsamling, samtidigt som vi utmanar kunden att utforska vad de vill uppnå på längre sikt. Produktionsdata ger värdefull kunskap om den egna produktionen men utbyte av data i hela värdekedjan – med kunder, leverantörer och samarbetspartner – öppnar möjligheter att bygga nya affärsmodeller. Ekosystem där flera aktörer skapar lönsamma affärer tillsammans.

Den svenska industrin har ett bra utgångsläge med hög digital mognad och kompetens. Vi har en stabil infrastruktur, sällan problem med vare sig kommunikation, vatten, el eller transporter. Dessutom ligger vi långt fram när det gäller hållbarhet, en ödesfråga för vår tid och för kommande generationer.

Tillgången till rätt kompetens är en nyckelfaktor i den digitala omställningen, och allt startar med utbildning. Här behöver vi från industrins håll engagera oss mer och säkerställa att kunskaper om digital produktion integreras i utbildningarna. Den som kommer ut från ett industrigymnasium eller tar en examen som högskoleingenjör måste förstå det digitala. Samtidigt funkar det naturligtvis inte att tappa grunderna – vi kan ha tillgång hur mycket teknik som helst men om vi till exempel inte förstår skärteknik så kommer vi aldrig kunna svarva och fräsa.

Hur långt har digitaliseringen av industrin kommit, var står vi idag? Även om det är ytterst få företag som fullt ut kör den ideala produktionsmodellen – closed loop manufacturing – så är det många som har påbörjat sin resa. Tekniken är mogen och det går att få ut positiva resultat tämligen omgående. Vi ser till exempel att företag som arbetar med virtuella produktionsmodeller snabbt kan öka sin produktion med 10–20 procent utan att göra några större investeringar. Därför finns det också anledning att vara orolig för de som inte sätter igång – aktörer som bara fortsätter att optimera som de alltid har gjort kommer att bli frånåkta.

Vid Automation Summit kommer jag lyfta exempel på företag som har kommit långt. Åtgärder som de har vidtagit och resultat som de nu kan räkna hem. Jag ser fram emot att träffa branschen, att gemensamt diskutera den digitala omställningen för att lära av varandra. De industriella ekosystemen förändras snabbt och det är dags att ta våra klassiska roller och relationer – kunder, leverantörer och konkurrenter – till nästa nivå.

Mikael Kraft
Business Unit Manager Factory Automation, Siemens