Välbesökt Automationsdag i Örebro

Notis · 2009-04-28

Det var en bred sammanslutning från näringsliv och akademi som kom till Automationsdagen i Örebro, med intressanta diskussioner kring både robotik och automation.

Dessutom deltog SCB som berättade om studiestatistik, där nedgången på elektrosidan dessvärre är dramatisk. På vår hemsida, under ”Genomförda aktiviteter”, kan du ladda ner alla presentationerna från dagen. Mer vet svenarne.paulsson@automationregion.com.