Välbesökt om framtidens arbetsmarknad

Notis · 2017-08-31

Under Almedalsveckan i Visby arrangerade Automation Regions samarbetspartner Jobba i Västerås ett välbesökt seminarium tillsammans med Region Västmanland på temat "Framtidens arbetsmarknad – mer eller mindre människa?". För att illustrera hur Augmented Reality kan stödja vägledning och utbildningsmoment har Jobba i Västerås, Automation Region och ByBrick tagit fram en applikation som visualiserar vägledningssituationer för en läkare/vårdsökande och lärare/elev.

På bilden genomför Björn Nordén en kroppscanning av Mälarenergis vd Magnus Hemmingsson för att med hjälp av stor datamängd kunna säkerställa vilken knäledsoperation som Magnus behöver för sina skavanker.

– Ny teknik kommer närmsta åren att tränga in i varje del av arbetslivet och många unga är vana att lägga många timmar på olika deviser under ett dygn. Frågan är väl snarare om vi som har anammat digital teknik efter 25-årsåldern kommer att adoptera förändringarna tillräckligt fort, säger Björn Nordén, ordförande för Automation Regions kompetensgrupp och Jobba i Västerås verksamhetschef.

Seminariets panel bestod av deltagare från bland annat PiiA, RISE Sics, ABB, Vattenfall, Riksbyggen och Adecco. Applikationen kommer att användas under nästa läsår, bland annat i JIV:s satsningar på arbetsmarknadskunskap och energi- och teknikföreläsningar.