Välkommen Regal Components!

Notis · 2013-04-30

Regal Components AB grundades i sin nuvarande form i Uppsala 1992 och har vuxit till ett av norra Europas ledande företag inom positionskontroll och drivteknik. Företaget erbjuder automationskomponenter till industriföretag i Norden med målsättningen att skapa långsiktiga relationer och strävar efter att alltid ligga i frontlinjen gällande ny teknologi samt leverera rätt kvalitet vid rätt tidpunkt. Genom lång erfarenhet och ett brett applikationskunnande möjliggör vi ett nära samarbete med kunden när det gäller produktutveckling och produktivitetsförbättringar. Givetvis är Regal ISO 9001:2008-certifierade, liksom deras huvudleverantörer. Läs mer på www.regal.se.