Välkommen till Automation Summit

Notis · 2017-06-28

Vid Automation Summit den 12 oktober ger vi svar på hur vi gemensamt kan skapa hållbar utveckling, bättre konkurrenskraft och fler jobb genom samverkan, innovativa lösningar, automation och digitalisering. Två av de medverkande är innovationsrådgivaren Cecilia Hyrén och Johan Carlstedt från IVA.

Dimension Automation – en talkshow om digitalisering

Den 12 oktober leder Cecilia Hyrén Automation Summits sista programpunkt. Tillsammans med en grupp experter summeras dagen när det gäller bland annat samhällsutmaningar, digital mognad, digital etik och artificiell intelligens.

Läs intervjun med Cecilia Hyrén på Automation Summits hemsida

IVA fortsätter att satsa på Automation Summit

Johan Carlstedt, huvudprojektledare på IVA med ansvar för innovationsprojekt och entreprenörskap, är engagerad som moderator vid höstens konferens. Han framhåller bland annat Automation Summits betydelse som kontaktyta mellan politiker och företag.

Läs intervjun med Johan Carlstedt på Automation Summits hemsida