Välkommen till Automation Summit och PiiA Inspiration den 6 oktober

Notis · 2020-08-31

Den 6 oktober samlar vi företag, forskare och myndigheter för att diskutera hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar. Utgångspunkten är begreppet IndTech – teknologi på fabriksgolvet – där befintliga automations- och it-system förstärks med intelligenta, digitala funktioner. Vi fokuserar även på tillförlitligheten i nationella och globala försörjningskedjor och tar del av framgångsrika projektexempel från processindustrin.

Några av våra medverkande talare – Robin Teigland, Professor i Management of Digitalization, Chalmers, Jan-Eric Sundgren, Senior rådgivare, Teknikföretagen, Jenny Elfsberg, Avdelningschef Innovationsledning, Vinnova, och Fredric Wall, Enterprise Sales Lead, Nvidia Nordics and Benelux.

Industrin genomgår just nu en teknikdriven strukturomvandling med en kraftigt ökad efterfrågan på nya digitala lösningar. Den dynamiska marknaden innebär stora möjligheter som svenska företag kan ta tillvara om de har rätt kompetens och är beredda att samarbeta i nya konstellationer.

Målet med konferensen är att arbeta fram ett ”Swedish IndTech Statement”, en roadmap
för hur vi tillsammans kan lyfta industrin till nästa nivå. Konferensen arrangeras av Svenska Mässan, Automation Region, IVA Smart Industri samt det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell it och automation).

Mer information och anmälan →