Välkommen till Automation Summit

Artikel · 2013-05-31

Den 5-6 september arrangeras för första gången Automation Summit, en tvådagarskonferens där vi tar sikte på utveckling och framtida utmaningar i automationsindustrin. Med föreläsningar, utställning och konferensmiddag etablerar vi Sveriges viktigaste automationsevent. Välkommen till Västerås och Aros Congress Center den 5-6 september 2013!Anmäl dig på hemsidan www.automationsummit.se idag!

Nu satsar vi på höstens största industrirelaterade event i regionen! Automation Summit är en nationell automationskonferens med naturlig bas i Västerås stad – navet inom svensk automation. Konferensen omfattar såväl presentationer i plenum liksom parallella spår; under dag ett ligger fokus på branschöverskridande automation, processautomation och innovation medan dag två tar upp robotik, kraft & energi samt M2M/Internet of Things. Då programmet löper över två dagar erbjuds det naturligtvis även ett socialt arrangemang med bland annat mingel och middag på Aros Congress Center kvällen den 5 september. Whiskeyprovning, underhållning och överraskningar utlovas med obegränsade möjligheter till nätverkande och kontaktskapande!

Plenuminslagen innehåller flera lika namnkunniga som intressanta föreläsare. Vad sägs om exempelvis Johan Hallén (vd Westinghouse norra Europa), Petra Sundström (SICS, doktor människa/maskin-interaktion) och Mats Lindgren (grundare och vd Kairos Future).


Bild från Naturfotodagen, en tidigare utställning i år på Aros Congress Center.

– Folk i allmänhet kan nog inte föreställa sig all den automation, från processer till robotar, som kommer att finnas inom 10-15 år, säger Kairos Futures vd Mats Lindgren. Vi står på tröskeln till en automationsboom knuten till den nya industriella revolutionen, en fantastiskt spännande tid med helt nya möjligheter att knyta samma IT med mekanik.

Mats, som tittar på automation i dess bredaste form, menar att vi är på väg mot en tankebaserad ekonomi där den centrala produktionsfaktorn är människors och organisationers förmåga leverera aha-upplevelser eller koncept. Det som tidigare var kvalificerat intellektuella områden blir allt mer automatiserat; från att tidigare ha handlat om enklare produktion kliver automationen nu in i kunskapsområdet.


Mycket spännande att välja mellan i programmet kan göra det svårt att välja mellan de parallella spåren …

– Det här kräver nya utvecklingsprocesser som är mycket knepigare att organisera, säger Mats, och det är här utmaningen ligger: Att ständigt kunna återuppfinna sig själv är kärnan till framgång.

Plenumsittningarna omfattar även en paneldiskussion kring branschöverskridande automation – ett perfekt tillfälle för dig som vill få ännu djupare insikt om hur brett automationsområdet verkligen är – liksom prisutdelningen i Automation Regions tävling Automation Student, där landets bästa examensarbete inom automation premieras. Det är fjärde året i rad som priset delas ut och prisutdelare är Westinghouse vd Johan Hallén.

Först som sist ska också inledningstalarna lyftas fram, vilka är inga mindre än Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren, Igor Savicic, Global Head of Bombardier Transportation Train Control and Management System, och Automation Regions styrelseordförande Håkan Nytorp, divisionschef för ABB Process Automation.

– Automation Region är ett företagskluster som består av sina medlemmar och där mycket arbete och idéer kommer från de medlemsdrivna arbetsgrupperna, säger processledare Helena Jerregård. Det är oerhört viktigt med stöd och support från ledande aktörer och att ha såväl Vinnova, Bombardier och ABB ”med på båten” är en avgörande framgångsfaktor för Automation Summit specifikt och Automation Region generellt.


Kvällen den 5 september anordnas mingel och middag på Aros Congress Center. Du kommer väl?

När vi går över från plenumsittningarna till de parallella spåren så kan det innebära en del beslutsångest. Eftersom dessa löper parallellt tre och tre över varsin dag gäller det att välja med omsorg! Att hitta något intressant är inga problem; problemet ligger i att välja bort … I spåret kring branschöverskridande automation är bland andra Mackmyra värda att nämnas. Deras utmaning har varit att hitta rätt nivå på automatiseringen i en process som i grunden är ett hantverk. Spåret kan också tänkas utgöra en försmak till kvällens whiskeyprovning.

Att sia om framtiden är alltid svårt, speciellt med utgångspunkt i innovation. I innovationsspåret slår i alla fall Tomas Lagerberg och Susanne Timsjö från ABB fast att morgondagens produkter och system inom automation inte kommer att se ut som de gör idag. De utgår från vår omgivning – omvärldsanalys för den som vill – när de tittar på framtidens automation, där influenser från såväl dataspel som sociala nätverk kommer att spela en avgörande roll och där fokus kommer att ligga på användarna.

Genom varje parallellt spår kommer vi att ledas med van hand av en moderator och på innovationsspåret är denna moderator Anna Sjödin, utvecklingschef för Expectrum inom Västerås stad.

– I staden och regionen finns en bred kompetens inom framtidens teknikområden och en lång tradition av innovation, framhåller Anna Sjödin. Äntligen har vi nu en aktivitet med automation i fokus!


Ett starkt arrangörsfält står bakom Automation Summit.

I spåret M2M/Internet of Things ställer Anders Trana från TeliaSonera frågan om dagens infrastruktur verkligen klarar 50 miljarder uppkopplade produkter (vilket det förväntas finnas år 2020). Hur stor andel kommer använda mobila nätverk? Vilka marknadsmöjligheter finns med Internet of Things? Vilken är den drivande kraften? Frågeställningarna är många och det är dags att börja planera för svaren redan nu.

Som om ovanstående inte vore nog finns det i anslutning till konferensen också en utställning där flera världsledande automationsföretag ställer ut. Med guld- och silversponsorer är det ett 20-tal utställare från ABB till Westermo. Utställningen är tillgänglig under hela konferensen med fika- och bensträckartid förlagda i direkt anslutning.

Automation Summit arrangeras av Automation Region i samarbete med Västerås stad, Manufacturing & Automation Expo (M.A.X), Scanautomatic & ProcessTeknik samt Processindustriell IT och Automation. Tanken är att konferensen ska återkomma vartannat år, så det är nu du som föreläsare, utställare eller besökare har möjlighet att påverka utvecklingen. Låt oss börja med en rivstart – vi ses på Automation Summit 2013!