Välkommen till Jobb Shop 2012

Notis · 2012-04-24

Jobb Shop i år kommer, liksom fjol, att arrangeras på Culturen i Kopparlunden. Även i år arrangeras den i samband med Career Days i Stockholm, det vill säga söndagen den 9 september. Jobb Shops fokus är att locka hit jobbsökande ingenjörer.

Tanken är inte att ingenjörer i Västerås ska byta jobb med varandra, varför annonsering sker på nationell nivå. Jobb Shop är ett samarrangemang mellan Jobb Shop Västerås Science Park, Automation Region och Jobba i Västerås. Mer information för både intresserade utställare och besökare läggs successivt upp på www.jobbshop.com.