Välkomna nya medlemmar – SIS, PRC Engineering, CNC Factory och Elit!

Notis · 2013-02-27

SIS, Swedish Standards Institute, är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS utarbetar standarder inom de flesta områden, till exempel för verkstadsindustrin (maskiner, verktyg, automation, maskinsäkerhet), fordonsindustrin och transportfrågor, metalliska material och andra material, bygg och anläggning men även lednings-/managementsystem, miljö och säkerhet. SIS samarbetar även med Automation Region, vars representant är ordförande inom SIS/TK 279 industriell automation. Läs mer om verksamheten på www.sis.se.
PRC Engineering AB
levererar funktionslösningar och konsulttjänster för Life Science, Food & Beverage, Energy samt Industry och Environment, där de tar ett helhetsgrepp om produktionsprocessen. Företagets medarbetare är specialiserade inom områden som processdesign, automation, IT-lösningar, kvalitetssäkring och MES. Läs mer på www.prc.se.

CNC Factory AB grundades 1990 och består idag av ett 25-tal medarbetare med huvudkontor i Värnamo och dotterbolag i Täby. De har från starten utvecklats från ett renodlat konsultföretag inom automation till en av Sveriges ledande leverantörer av modernisering och automation av verktygsmaskiner, även innefattande service, reservdelar och utbildning. Företagets automationsverksamhet har sedan starten expanderat kraftigt. Läs mer på www.cncfactory.se.

Elit Instrument AB erbjuder svensk industri en bred leverantörsoberoende produktportfölj inom temp-, tryck-, industrikomponenter och instrument från ledande tillverkare. Med sin erfarenhet och tekniskt kompetenta säljpersonal kan de erbjuda sina kunder den bästa lösningen. Produktsortimentet omfattar trycktransmittrar, temperaturgivare, kalibreringssystem och instrument för tryck och temperatur, bänksystem, stålbuntband, kapslingar, tryckknappar, omkopplare, lamphållare och förläggningsmaterial. Lösningarna baseras på allt från standard- till kundspecifika produkter. Läs mer på www.elit.se.