Var med och locka ingenjörer till Västerås!

Notis · 2012-04-24

Västerås Science Park, Automation Region och Jobba i Västerås tar tillsammans med Bra Tidningar fram en bilaga till Ny Teknik. Syftet med tidningen är dels att uppmärksamma Västerås som en attraktiv ort att leva, bo och verka i, dels att stödja företagen i jakten på nya talanger.

I och med detta kommer en del av våra medlemsföretag att bli kontaktade av Bra Tidningar för diskussion om annonsering. Bilagan kommer ut med Ny Teknik den 29 augusti, vilket är två veckor innan Jobb Shop den 9 september, rekryteringsmässan för ingenjörer som många av er redan deltog på 2011. Mer information har helena.jerregard@automationregion.com.