Var med och nominera till Smart Industri

Notis · 2017-08-31

IVA inbjuder sedan 2016 SMF att delta i företagstävlingen Smart Industri.

Syftet med tävlingen är att:

  • Synliggöra och belöna goda exempel på digitalisering inom näringslivet
  • Stimulera företag att med hjälp av digitaliseringen öka sin innovationsförmåga, produktivitet, konkurrenskraft och sitt värde
  • Belysa utmaningarna för industrins kompetensförsörjning som digitaliseringen innebär

De nominerade företagen, som slutligen bedöms av juryn, erbjuds att delta vid prisutdelningen den 1 februari 2018 på IVA. Det vinnande företaget erhåller diplom och en kunskapsresa (internationell företagsstudie) som skräddarsys efter de vinnande företagets inriktning och önskemål.

Var med och nominera några av de företag inom ditt nätverk som utgör spännande exempel på hur digitaliseringen har nyttjats för effektivisering, ökad kundnytta (produktutveckling) och nya affärsmodeller.

Vad vi behöver från dig är några rader kring företagets digitaliseringsarbete och resultat samt kontaktperson med kontaktuppgifter. Nominering av företag görs senast den 30 september på länken www.smartindustri.nu. Vi kontaktar därefter de företag som kommer att bedömas av juryn. Du behöver alltså inte själv kontakta företagen som du nominerar.

www.smartindustri.nu kan du läsa mer om projektet, företagstävlingen samt om företag som är goda exempel på framgångsrik digitalisering och som uppfyllt flera av de kriterier juryn utgår ifrån i sitt arbete:

Kortare ledtider eller ökad tillgänglighet genom att data använts på ett innovativt sätt

  • Förenklade processer inom ingenjörsvetenskap och design
  • Produktivitetstillväxt
  • Effektivare resursutnyttjande
  • Nya kunderbjudanden och nya affärsmodeller