Var med och påverka utvecklingen framåt!

Ledare · Helena Jerregård • Processledare Automation Region · 2010-12-20


Helena Jerregård
Processledare
Automation Region

2010 har varit ett händelserikt år på många sätt. Automation Regions processledare Sven-Arne Paulsson drabbades under våren av svår sjukdom som inte ens hans fantastiska kämparanda kunde stå emot. Förlusten av Sven-Arne är tung men hans visioner för Automation Region var stora och kan förverkligas genom alla oss andra vilket – tror jag – är precis vad han ville.

Om vi blickar tillbaka på det gångna året har vi välkomnat åtta nya medlemsföretag, startat en ny arbetsgrupp inom affärsutveckling, genomfört två egna mässor (Automation Expo i Västerås respektive Köping) samt deltagit på rekryteringsmässor, Tekniska Mässan och Scanautomatic/ProcessTeknik. I september startade vi YH-utbildningar inom automation, där stödet från företag har varit och är avgörande för en bra och relevant utbildning. Det är av största vikt att vi fortsätter samarbetet med utbildningar, det visar inte minst den kompetensbehovskartläggning som genomförts hos 23 av våra medlemsföretag. Bara dessa företag kommer att anställa 500 personer under nästa år. Vilken utmaning! Kartläggningen visar också att idérikedomen på hur vi ska få unga att intressera sig för teknik är stor (läs mera i månadens artikel).

Under nästa år kommer vi att fokusera på Automation Regions huvudfrågor, vilka handlar om kompetensförsörjning, synlighet och affärsutveckling. Vi drar igång en PR-kampanj med syftet att lyfta automationsbranschen för morgondagens arbetskraft, vi går in i en EU-ansökan tillsammans med flera andra aktörer i Europa i samarbete med klustret ProcessIT, vi satsar vidare med aktiviteter som ligger i linje med Automation Regions mål såsom mässor, frukostmöten och seminarier. Metoden för alla våra aktiviteter heter Samverkan. Genom gemensamma insatser från företag, högskola och omgivande samhälle når vi längst!

Slutligen vill jag passa på att tacka er alla för ert stora engagemang; det är ni tillsammans som är Automation Region. Fortsätt med samma driv och var med och påverka utvecklingen framåt!

En varm önskan om God Jul och Gott Nytt År!

Helena Jerregård • Processledare Automation Region