Var med och skapa ett socialt hållbart Västerås

Notis · 2016-12-22

Med projektet ”Propellern” vill Jobbpunkt Mimer skapa ett mer social hållbart Västerås. Idén är att erbjuda praktik, nätverk och språkträning för personer som är ganska nya i Sverige. Nu är förhoppningen att fler företag vill vara med och engagera sig.

Genom Propellern får deltagarna verktyg för att snabbare kunna komma ut i arbete eller studier samt möjlighet till möten mellan människor i Västerås. Av deltagarna i Jobbpunkt Mimer går cirka 70 procent vidare till jobb eller utbildning.

Automation Region deltar i aktiviteter för att stötta deltagarna I “Propellern” och letar aktivt efter praktikplatser genom det egna företagsnätverket på över 100 företag och aktörer.

Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås och ägs av Västerås stad. Jobbpunkt Mimer är ett lokalt jobbcentrum för arbetsgivare och arbetssökande i Västerås.

Mer information om Propellern på Mimers hemsida »
Deltagare i projektet 2016-2017 »