Var med och utforska framtidens smarta textilproduktion

Notis · 2020-06-30

Projektet Mikrofabriker söker projektpartner – företag som är intresserade av att utforma innovativa, effektiva och hållbara produktionskoncept för textilindustrin. En rad olika leverantörer och kompetenser behövs, till exempel inom systemintegration, logistik, additiv tillverkning, sensorsystem, AI och innovationsledning.

Projektet är treårigt och drivs av Automation Region och Smart Textiles i Borås. Målet är att generera ett antal konkreta affärscase för textil- och modeindustrin med inriktning på ökad automatisering och digitalisering.

Bakgrunden till projektet är att det finns en stor potential för digitalisering inom textil- och modeindustrin. Bättre informationshantering och ökad automationsgrad kan effektivisera produktionen, höja flexibiliteten mot slutkunden och samtidigt stärka transparensen och hållbarheten i alla led.

Vill ditt företag delta?

Elin Asplund
Programansvarig affärsutveckling, Automation Region
elin.asplund@automationregion.com eller 073-662 16 74