Värdekedjan – möjlighet och hinder för innovation

Ledare · Petra Edoff, ordförande i Automation Regions forsknings- och utvecklingsgrupp · 2020-10-30

Under pandemin har vi sett en stor flexibilitet i produktionen. Industriföretag har ställt om för att kunna producera skyddsutrustning när de vanliga produkterna inte efterfrågas eller leveranserna uteblir. På samma sätt som vi i semestertider är mer flexibla med att ta på oss arbetsuppgifter och ansvar som vi annars skyggar för eller inte känner oss kompetenta för, kan vi under en kris höja blicken och ställa om – inte bara för att vi måste, utan för att vi vill.

Vi vill bidra, känna att vi har någon slags kontroll över en situation som annars är skrämmande och svår att hantera. En omställning av produktion till helt nya produkter eller utlåning av personal kan ge nödvändiga intäkter, köpa tid och samtidigt bidra till en känsla av meningsfullhet.

Den här flexibiliteten i vad vi gör, hur vi gör det, och vem som gör vad är central inom innovation och utveckling. Men om vi vänder blicken till något som varit på industrins agenda under de senaste åren – teknikutveckling och digitalisering – hur ser det ut där?

Vi på RISE är ofta med som utvecklingspartner när industriföretag undersöker hur den senaste forskningen inom exempelvis AI och VR kan tillämpas inom ett specifikt industriellt sammanhang. Den stora utmaningen kommer ofta när en lyckad pilot ska implementeras i full skala och bli en integrerad del av verksamheten. Plötsligt står befintliga organisationsstrukturer, rutiner, kontrakt, hierarkier och informationsstrukturer i vägen för digitaliseringen. Organisationen har kanske genomfört en lyckad pilot av en AI-lösning – skapat nytt värde av all data som samlats in – och så tar det plötsligt stopp. Trots nyfikenhet och vilja är det många saker som står i vägen och som vi fastnar på. Varför?

Kanske för att personer som tidigare suttit på viktig information i sina roller blir eller känner sig överflödiga. Kanske för att ett nytt arbetssätt kräver en annan typ av samverkan med leverantörer, till exempel omställning från reaktivt till prediktivt underhåll. Kanske för att i jämförelse med ett pilotprojekt så kräver en fullskalig implementering ett stort engagemang kring integration och uppdatering av system – förändringar som behöver beredas i många olika forum och som kan få juridiska konsekvenser.

Oavsett var det fastnar så tror jag att vi är många som inser att digitalisering inte alltid är lätt. Tillsammans måste vi identifiera de mekanismer som gör att vi kan komma hela vägen till värdeskapande.

Inom Automation Regions forsknings- och innovationsgrupp har vi valt att borra djupare i frågorna kring integrering och implementering av digital teknik för att på sikt kunna hjälpa företagen att komma i mål med sina digitaliseringsprojekt. Om du också har klurat på dessa frågor så är vi intresserade av att veta mer. Kontakta gärna mig eller Helena Blackbright så tar vi diskussionen vidare!

Petra Edoff
Enhetschef och ansvarig för intern digitalisering på RISE, ordförande i Automation Regions forsknings- och utvecklingsgrupp