Varför satsar Automation Region på en kurs om leksaksdesign?

Notis · 2009-12-18

Under hösten har ingenjörsstudenter, informationsteknikstudenter och pedagoger deltagit i kursen ”Leksaksdesign för kreativa lekar”. Målet med kursen är att ta fram en modell/prototyp av en leksak som ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar. Resultatet blev tre olika leksaker:
 
En nottavla där barnen får träna på olika ljud, ett kubspel för hela familjen där barnen både får bygga och spela ett spel med olika frågekategorier som ska diskuteras och slutligen Creo, en böjbar pinne som kan formas och där bara fantasin sätter gränser för vad som kan göras. Automation Region har valt att stötta denna kurs eftersom den uppfyller flera viktiga mål, bland annat stimulerar den till ett teknikintresse hos deltagarna. Vad gäller pedagogstudenter leder det i förlängningen till att barn i förskola och skolor får lärare som är positivt inställda till teknik. Kursen innebär också djupa diskussioner kring genusfrågor, vilket gav merparten av studenterna helt nya perspektiv som i förlängningen leder till moderna och medvetna ingenjörer och medarbetare.