Världsledande automation i Fagersta

Artikel · 2011-10-31

I Fagersta ligger en av världens ledande producenter av bergborrprodukter, Atlas Copco Secoroc. De konkurrerar på en sant global marknad tack vare sina framsynta investeringar i avancerad automation, och är sedan 2010 också medlemmar i Automation Region.

– Vi kan aldrig vara bättre än de nätverk vi är med i, säger Atlas Copco Secorocs produktionsutvecklingschef Conny Fridlund.

Ett axplock ur Secorocs framgångsrika produktsortiment.

Atlas Copco Secoroc i Fagersta tillverkar bergborrprodukter, det vill säga de produkter som sitter från hammaren på en borrigg och hela vägen in i berget. Förenklat uttryckt tillverkar de förbrukningsartiklar för bergborrning, exempelvis nackadaptrar, stiftborrkronor och DTH-hammare. De har runt 700 anställda på orten, omsätter närmare 2,5 miljarder kronor och det är ingen hemlighet att företaget går väldigt bra.

– Vårt största problem har varit att vi inte kunnat förse marknaden med alla efterfrågade produkter de senaste fem år, berättar Secorocs produktionsutvecklingschef Conny Fridlund. Och då har vi ändå investerat 500 miljoner de senaste fem åren.


Conny Fridlund, produktionsutvecklingschef, arbetar med Atlas Copco Secorocs långsiktiga investeringar på en miljard kronor.

Under de kommande tre åren är det tänkt att de ska investera ytterliga 500 miljoner, vilket ger en miljard på åtta år. Trots detta har de ingen stor överkapacitet, men de kan i alla fall förse marknaden med produkter. De höga metallpriserna gör att efterfrågan på Secorocs produkter är stor, marknaden ökar. De ser ingen avmattning, trots finanskriser etc. Dessutom drar utvecklingen av Kinas och övriga Asiens infrastrukturer mycket stål, vilket också påverkar affärerna positivt.

– Utmaningen för oss är att våra investeringar måste vara högteknologiska eftersom vi kan bli utkonkurrerade om vi satsar på för hög manuell hantering, förklarar Conny. För oss är det automation som gäller och det av två anledningar: Vi ska tillverka kostnadseffektivt, och vi ska säkra en jämn och hög kvalitet.

En tredje anledning till satsningen på automation är att Secoroc medvetet valt att investera mycket i såväl yttre miljö som arbetsmiljö. De ser, liksom många andra av Automation Regions medlemsföretag, att det kommer att bli en allt intensivare kamp om arbetskraften. Företaget måste helt enkelt kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats för att locka medarbetare till orten och fortsätta utvecklas som ett framgångsrikt företag.

– Beträffande den yttre miljön ser vi en payback även här, speciellt när vi samordnar dessa investeringar med andra. För miljöinvesteringar godkänner vi dessutom längre återbetalning, och vår payback är exempelvis att vi skickar mindre material på destruktion, vi får lägre energikostnader, effektivare processer etc. Det känns moraliskt rätt samtidigt som det alltså finns ekonomiska incitament.

Automation är en förutsättning för att Secoroc ska kunna finnas kvar i ett höglöneland. Det är också en av anledningarna till att de är med i Automation Region, liksom i Mälardalens högskolas styrgrupp för automationsutbildning. Att flytta produktion till ett lågelöneland står enligt Conny för ett kortsiktigt tänkande. Även dessa vill i förlängningen ha samma standard som vi är vana vid, vilket leder till inflation. Vi kan däremot hålla samma kostnadsnivå som i ett låglöneland genom att automatisera – samtidigt som vi kan lägga grunden för en långsiktig tillverkning.


Kompetensförsörjningen är en framtida utmaning; vid en presentation för koncernledningen var det grönt ljus för alla punkter – förutom beträffande framtida personalresurser.

– Jag tror att många som räknar på att satsa på avancerad produktion i låglöneländer inte har alla faktorer med i kalkylen, säger Conny. De glömmer att räkna på den konsoliderade vinsten som stora volymer i ett höglöneland erbjuder, de kalkylerar inte med att kostnaden för overhead och infrastruktur sjunker med volymen.

För att klara konkurrensen krävs automation, men trots detta har Secoroc inte någon egen automationsavdelning. Däremot har de en upparbetad beställarkompetens som gör att de kan förlita sig på sina leverantörer för att bygga upp automation i världsklass. Tack vare den redan utbyggda infrastrukturen i kombination med automation så kan de i Fagersta erbjuda produktion mot i stort sett rörliga kostnader.

– Det gäller att vara duktig på processen och ha duktiga automationsbyggare, då kan man klara vad som helst. Vi har några verkliga World Class-automationer som tyvärr inte är publika. Med det vill jag säga att inte ens Sveriges bästa automationsbyggare hade kunnat bygga dem. Vi hade heller inte kunnat göra dem. Så vem har gjort dem? Jo, vi tillsammans!

Secoroc är egentligen en är korsning av egenintegratör, beställare och användare. De har processkunnande och beställarkunskap men de kan inte bygga automation – vilket de heller inte vill. Med bästa möjliga partner kan de göra allt som krävs så länge det är ekonomiskt försvarbart.

– Vi är definitivt inte billigast och det är heller ingenting vi strävar efter, berättar Conny. Fokus från Atlas Copco är att erbjuda den absolut bästa kvaliteten, våra kunder ska inte behöva byta sina detaljer så ofta. Premiumprodukter, det är vårt fokus i allt vi gör.

Att Atlas Copco Secoroc är medlemmar i Automation Region ser Conny som en självklarhet. Enligt honom är det en ren självbevarelsedrift, eftersom de aldrig kan bli bättre än de nätverk de interagerar med. Fler användarföretag i klustret vore också bra då det ytterligare skulle öka intresset för medlemmarna, eftersom alla ytterst – av en eller annan anledning – ser en egennytta av medlemskapet.

– Vår förhoppning är att kunna identifiera World Class-företag inom automation, eftersom vår strävan är att arbeta med de absolut bästa, avslutar Conny Fridlund. Kostnadseffektiva företag med bra tekniska lösningar som kan leverera i tid, företag som arbetar med Lean Production. För oss utgör Automation Region en kanal för att hitta dessa.