Västeråsregionen är en av världens främsta inom automationsområdet

Ledare · Anders Aabakken • Utvecklingsdirektör • Bombardier – Propulsion and Controls · 2010-04-28


Anders Aabakken
Utvecklingsdirektör
Bombardier –
Propulsion and Controls


I samband med omfattande fordonsutvecklingsprojekt som X2000, C20 (Stockholms tunnelbana) och Regina har Bombardier i Västerås visat att datorsystem kan ta ansvar för vitala tågfunktioner som drivsystem, broms och dörrstyrning. Branschen är mycket konservativ och fortfarande gör våra konkurrenter nya fordonsplattformar baserade på relälogik för dessa funktioner.

Bombardier i Västerås är den i särklass största utvecklingsenheten för den automationsplattform som används i våra tåg. Hos oss kallas den MITRAC TCMS – Train Control and Management System. Systemet är marknadsledande både vad gäller volym och funktionalitet. Det är en nischmarknad där industristandard inte räcker till på grund av svår miljö, medan militärstandard är för dyrt.

I slutet på 90-talet introducerade vi vår TCMS-plattform på den särskilt konservativa engelska marknaden. Där våra konkurrenter misslyckades kunde vi visa att det med rätt produkter och systemdesign gick att skapa marknadens mest tillförlitliga tåg med hjälp av datorer. Detta blev ett riktigt paradigmskifte på marknaden. De senaste åren har vi dels gjort en omfattande uppgradering av vår standardplattform, dels introducerat marknadens mest avancerade IP-baserade plattform och nu håller vi på med branschens första kompletta säkerhetscertifierade plattform. Vår bedömning är att vi accelererar från våra konkurrenter och det bekräftas av att vissa konkurrenter har visat intresse av att köpa vår nya plattform till sina egna tåg.

En viktig framgångsfaktor för Bombardiers styrka inom detta område är tillgången till djup kompetens inom automations- och realtidsområdet. För att lyckas behövde vi inte bara djupet men även tillräcklig volym av kompetens. Bombardier har en stark egen kärna av medarbetare och tillsammans med ett stort antal företag i Västeråsregionen kunde vi därför mobilisera ett antal större utvecklingsteam för att klara av en rekordsnabb utveckling av våra nya plattformar. Våra kollegor i övriga utvecklingscentra i Europa hade inte alls samma förutsättningar för att mobilisera samma förmåga så snabbt som vi.

Min bedömning är att Västeråsregionen är en av världens främsta regioner inom automationsområdet. Den har en mycket bra balans mellan större produktbolag med egna produkter/plattformar och kompetenta konsultbolag som kan stödja med både specialistkunskap och volym. Detta har varit en viktig förutsättning för vår marknadsledande position som leverantör av automationsplattformar för tåg.

Anders Aabakken • Utvecklingsdirektör • Bombardier – Propulsion and Controls