I Västmanland löser vi globala utmaningar

Ledare · 2014-01-31

Mikael Hjorth och Ewonne Käkelä, Länsstyrelsen Västmanlands län

Västmanland är per capita Sveriges starkaste exportlän med världsledande företag inom automatisering, metallbearbetning och elkraft. Det finns alltså ingen anledning för oss att sitta i baksätet och vänta på att någon annan ska driva vår utveckling. Med Affärsplan Västmanland tar vi ut riktningen för näringslivsutvecklingen i länet år 2014 till 2020. Att vi använder begreppet ”affärsplan” betonar vår ambition: Att skapa en miljö där innovationer och företag kan växa och utvecklas.

Affärsplanen innehåller långsiktiga och strategiska insatser, inom bland annat forskning, innovation och företagsstöd, och kopplar även mot strategier för kompetensförsörjning. En central del är utvecklingen av fyra styrkeområden – Automation, Järnväg, Energi samt Välfärd och hälsa. Inom dessa områden har Västmanland ledande industriföretag och starka underleverantörer och tjänsteföretag. Forskningsmiljöer inom både akademi och företag rymmer kunskap och kompetens med internationell lyskraft.

För att identifiera styrkeområdena har vi tittat på den kompetens och de starka företag som vi har på plats i länet. Områdena svarar upp mot de globala utmaningar som ligger framför oss – det garanterar en långsiktig och stark marknad, och framväxten av nya entreprenöriella företag. I kraft av en spetsmiljö för forskning och en unik arena för samarbete blir Automation Region en naturlig utgångspunkt när vi formerar det nya styrkeområdet Automation.

Affärsplanen formulerar en övergripande strategi men är också konkret och handelsinriktad. Företagen inom Automation Region kan förvänta sig satsningar på internationalisering, stöd för att jobba med forskning och utveckling och initiativ för entreprenörer och kompetensförsörjning. Ett exempel är forsknings- och innovationscheckar som har gått att söka under hösten.

Att Västmanland är Sveriges mest framstående exportlän är till stor del tack vare våra stora industriföretag. En utmaning framöver är att stärka utvecklingen bland små och medelstora bolag. Genom att samarbeta och dela med sig av erfarenheter, kompetens och ny teknik kan företagen ta större affärer och hitta fram till nya marknader – både regionalt, nationellt och internationellt. Här utgör verksamheten inom Automation Region ett bra exempel på att vi alla växer och blir starkare om vi drar åt samma håll.

Bred samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor är en förutsättning för att vi ska nå affärsplanens vision: ”I Västmanland löser vi globala utmaningar”. Utöver samverkan krävs också ett stort engagemang från samtliga aktörer, men om vi lyckas så skapar vi inte bara en hållbar tillväxt för Västmanland. Vi bidrar också till Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Affärsplan Västmanland har utarbetats av Västmannarådet, som också leder genomförandet. Initiativet finansieras av Länsstyrelsen och EU:s regionala utvecklingsfond med flera. För mer information, besök Länsstyrelsens hemsida eller kontakta Mikael Hjort, mikael.hjorth@lansstyrelsen.se.