Sveriges Kompetensriksdag om framtidens yrkesliv

Notis · 2017-10-30

Fr v, Johan Söderström, Abb, Åsa Eriksson, riksdagsledamot, Johan Waller, Centigo

Både näringsliv och politik måste bli snabbare för att möta kompetensbehoven. Det, och mycket annat, diskuterade företrädare för näringsliv och politik i en fullsatt sal under Sveriges första kompetensriksdag idag.

Förmiddagen inleddes av Centigos grundare, Johan Waller, som satte agendan för förmiddagen genom att konstatera att lärandet är livslångt och ett yrkesliv kommer att rymma flera olika karriärer.

- Morgondagens vinnare är företag som gillas av människor. Så väljer vi både arbetsgivare och produkter. Däremot kommer många arbeten att försvinna när algoritmer löser det människan gör, fast bättre och snabbare. Så jobbar redan flera företag idag. De har rationaliserat bort inköp, marknadsföring och ekonomifunktioner genom att låta tekniken välja de smartaste vägarna.

Johan Albertsson från Atlas Copco pekade på en skriande brist på alla typer av teknisk kompetens. För att lösa problemen akut, snabbutbildar Atlas Copco internt.
Åsa Ericsson (S), som var en av arrangörerna av Kompetensriksdagen, passade på att fråga vad politikerna kan göra för att underlätta integration av kompetens och fick snabbt svar:

- Skapa en enkel tjänst för matchmaking mellan företagens önskemål och personers kompetens. Då hittar vi varandra. Och så är det oerhört viktigt att processen kring arbetstillstånd snabbas upp. Byråkratin tar för lång tid idag, svarade Johan Albertsson.

Sophie Berg, som jobbar med arbetsmarknadskunskap hos Jobba i Västerås, möter årligen tusentals ungdomar som ska välja utbildning. Hon slängde in en brasklapp som fick publiken att både nicka instämmande och se lite skrämda ut;

- 65 procent av barnen som börjar i första klass idag, kommer att jobba med yrken som inte finns idag.

Företaget Medhelp och sjuksköterskestudenten Jenny Israelsson menade att både bilden av sjuksköterskeyrket och branschen måste breddas för att locka fler till utbildningarna.

- Vi måste motivera fler att utbilda sig. Och det börjar tidigt. Det finns till exempel företag som har program för 3-åringar som går ut på lärande och att skapa intresse för yrkena, framhöll ABB Sverige:s vd Johan Söderström.

Han fick direkt medhåll av Johan Albertsson, som menade att 3-åringar i USA får matteutbildning motsvarande årskurs 3 i Sverige. Det ger dem försprång och intresse även längre upp i åldrarna.
Förmiddagen avrundades med att moderatorn Mia Odabas bad om ett vallöfte vardera från arrangörerna. Här var Irene Wennemo (S), stadssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Jessica Polfjärd, rörande eniga;

- Näringslivet har bäst bild av vad som behöver göras. Vi behöver jobba närmare dem för att underlätta kompetensförsörjningen.

Sveriges Kompetensriksdag arrangerades av Socialdemokraterna och Moderaterna från Västmanland tillsammans med Västmanlands styrkeområden Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd och hälsa.

- Vi är mycket nöjda med uppslutningen och innehållet i förmiddagen och hoppas att det ska ge konkret effekt framöver. Helt klart behövs en mötesplats för att diskutera den här typen av frågor. Vi siktar på en uppföljning nästa år, lovade Samuel Strömgren, projektledare för Sveriges Kompetensriksdag.

För mer information, kontakta:

Samuel Strömgren, projektledare