Västmanlands styrkeområden i Almedalen

Notis · 2018-08-30

Under Almedalsveckan var det fullsatt i Drottens ruin när Västmanlands styrkeområden Automation, Energi, Järnväg och Välfärd & Hälsa adresserade två viktiga frågor; digitalisering i befintliga organisationer och ett nytt verktyg för att lösa kompetensförsörjning. Digitalisering är en positiv förändringsresa för organisationer.

Catarina Berglund, verksamhetsledare för Automation Region, modererade det första seminariet med rubriken ”Hur lyfter vi den digitala kompetensen för fortsatt överlevnad och utveckling?” där Ove Fredriksson, Mälarenergi, Anna Wallén, Järnvägsklustret och Jonas Ekström, Region Västmanland medverkade i panelen.

Seminariet avrundades med panelens bästa tips för digitalisering och transformering av organisationer:

  • Lyft fram effekterna av digitalisering och vilka ekonomiska konsekvenser de ger! Till exempel innebär digitaliseringen av underhållet inom järnvägsbranschen att fler tåg skulle kunna komma i tid, vilket påverkar otroligt många människor.
  • Ett tydligt ledarskap är nyckeln till en lyckosam digitalisering av en organisation. Ledningen måste tro på effekterna och ha en tydlig agenda och kunskap om varför man gör en digital förändring. Det måste föras ner i resten av organisationen.
  • För att skapa acceptans behöver tid läggas på att fånga upp och diskutera farhågor med digitalisering. Yrkesroller, till exempel inom vården, kommer att förändras, men det är inte detsamma som försämring.
  • Titta på andra branscher och lär av varandra! Vad kan vården lära av järnväg och vice versa? Utmaningarna är i mångt och mycket detsamma.