Vi bygger framtiden med kompetens och samverkan

Ledare · Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid Mälardalens högskola · 2020-03-31

Vi kan nog vara överens om att coronapandemin kommer att bli krävande på många sätt och i ett första skede måste vi hjälpas åt för att dämpa fallet. Exempelvis gäller det att utnyttja möjligheten till kompetensutveckling så att vi står redo när återhämtningen tar fart. Det är många frågor och alternativ uppe på bordet och på Mälardalens högskola förbereder vi oss tillsammans med olika aktörer för att stötta industrin och samhället med de resurser och verktyg som vi har till hands.

Under de senaste åren har vi byggt upp ett starkt utbud av distansutbildningar inom bland annat digitalisering, AI, mjukvaruutveckling och energisystem. Nu undersöker vi möjligheterna att bredda och skala upp dessa erbjudanden för att kunna bidra med kompetensutveckling för personal som friställs.

En utökad utbildningsverksamhet riktad mot yrkesverksamma kräver större resurser hos oss, en möjlighet är att vi samverkar med personer inom industrin som till exempel kan gå in som lärare eller hjälpa oss att utveckla det it-stöd som behövs.

Vi tittar även på långsiktiga lösningar för att behålla viktig kompetens i regionen. Vid finanskrisen 2008-2009 utvecklade Mälardalens högskola programmet Prepare som erbjöd doktorandutbildning för medarbetare på drabbade företag. När industrin sedan återhämtade sig kunde personerna återanställas av sina tidigare arbetsgivare eller hitta nya karriärvägar med hjälp av sin förstärkta kompetens.

Vid Automation Regions årsmöte den 25 mars blev jag invald i styrelsen som representant för Mälardalens högskola. Det är fantastiskt kul att vara tillbaka i en ny roll och jag är stolt och glad över att Automation Region har utvecklats på ett så fint sätt under de senaste åren.

Årsmötet förresten – ett mycket väl planerat och genomfört distansmöte där Automation Region visade att digital mötesteknik faktiskt kan tillföra dimensioner av delaktighet och engagemang. Här finns en stor potential för Automation Region att nå nya intressenter och bredda kontaktytan mot befintliga medlemmar och samarbetspartner.

Som representant i styrelsen kommer jag arbeta för att ytterligare stärka samverkan mellan akademi och industri. Jag tycker bland annat att vi kan bli ännu bättre på att involvera forskare och studenter i Automation Regions verksamhet för ömsesidig nytta. Även här underlättar den inslagna vägen med fler digitala mötesplatser som skapar flexibilitet.

Det är tydligt att coronapandemin ökar trycket i utvecklingen av digitala lösningar och affärsmodeller. Automation Region är en perfekt neutral plattform för diskussioner om hur vi tillsammans kan tillvarata innovationer och utveckla smarta lösningar som hjälper oss igenom krisen.

Helena Jerregård
Vicerektor för samverkan vid Mälardalens högskola
(och en gång i tiden processledare för Automation Region)