Vi bygger för långsiktiga affärskontakter med Kina

Artikel · 2012-11-30

I samarbete med Exportrådet arrangerade Automation Region en Kina-resa för drygt två år sedan med studiebesök i städerna Shanghai, Guangzhou (tidigare Canton) och Hongkong. Delegationen bestod av representanter från Mälardalens högskola, Robotdalen, DynaMate Industrial Services och delar av Automation Regions ledning. I år var det dags igen då en delegation under ledning av landshövding Ingemar Skogö besökte Shandongprovinsen den 11-17 november.

Syftet med denna Kinaresa var att utveckla samarbetet mellan regionernas näringsliv, kommuner och myndigheter, främja affärskontakter och förnya det samarbetsavtal som Västmanland har med Shandongprovinsen sedan 1990-talet. Provinsen, som har hela 137 universitet och närmare en miljon invånare, är Kinas näst största med ett framgångsrikt näringsliv som till stora delar har samma inriktning som det västmanländska. Shandong ligger söder om Peking och flera svenska företag är verksamma i regionen, bland andra Bombardier, ABB, Ericsson och SKF.


Besök på en skola i Liaocheng där barnen jobbade mycket med robotik. Vi gav dem böcker av
Astrid Lindgren, men nästa gång lovade vi att översätta vår egen Cax-bok till dem!

I delegationen från Västmanland ingick representanter från Bombardier, Pingdom AB, Automation Region, Mälardalens högskola, Västmanlands Kommuner och Landsting, Västerås stad, Västerås Science Park, Mälarenergi, Vafab Miljö och Länsstyrelsen. På programmet stod bland annat träff med Exportrådet, besök i provinsens olika städer och möten med provinsledningen i Shandong samt med Science Parks, företag och politiker.


Västerås Science Park skriver samarbetsavtal med Weifang Hithtech Development Zone.

– Kina är ett land vi måste samarbeta mer med i framtiden, men det gäller att vi gör det strategiskt på ett regionalt plan, säger Automation Regions processledare Helena Jerregård. Vi ska dra nytta av såväl svenska företag som etablerat sig i Kina som av kinesiska och svenska utbytesstudenter och ta tillvara dem som ambassadörer för Västmanland och Sverige.

Flera företag i Västmanland, inte minst små och medelstora företag, ser ett tydligt behov av att utöka sina affärskontakter i Kina. Till Västmanlands styrkeområden hör automation, kraftöverföring, energi- och avfallshantering, och inom dessa områden finns både affärsmöjligheter och behov av att utbyta idéer.
– Kina blir ett alltmer betydelsefullt land för våra exportföretag och det är därför viktigt att vi behåller och utvecklar våra goda relationer med Shandongprovinsen, säger landshövding Ingemar Skogö.


På besök vid Bombardier utanför Qingdao där två tågvagnar produceras per dag, vilket är betydligt högre
tempo än i Europa. I mitten, mellan Ingemar Skogö och Sam Nurmi (från Pingdom), ses Bombardiers
fabrikschef Tomas Andersson, tidigare styrelsemedlem för Automation Region.

Delegationen träffade högsta ledningen för Shandongprovinsen och besökte flera städer i regionen. Kineserna var framförallt intresserade av ett utbyte inom energi- och avfallsfrågor och med både Mälarenergi och Vafab med på resan knöts flera kontakter. Även Västerås Science Park slöt på plats ett samarbetsavtal med sin motsvarighet i staden Weifang, Weifang Hightech Development Zone.


Från vänster Kenneth Jönsson (vd Mälarenergi), Andreas Porswald (styrelseordförande Vabab Miljö),
Paul Pettersson (prorektor Mälardalens högskola) och Automation Regions processledare Helena Jerregård
under ett besök hos borgmästaren för ett av Pekings distrikt.

– Automation Region tidigare besök i Kina tillsammans med Exportrådet var väldigt nyttigt men denna resa gav oss en djupare förståelse för hur vi ska göra för att sluta affärsavtal med kinesiska företag, säger Helena Jerregård. Det bästa är att arbeta genom politiska kontakter och genom människor som har kunskap om den kinesiska affärskulturen, vilken skiljer sig mycket från den europeiska.

Helena framhåller nyttan av att bygga upp kontakter via breda kontaktytor, där de politiska incitamenten kan vara avgörande. Det ger ofta en trygghet i de kommande affärsförhandlingarna när motparten vet om att samarbetet har ett politiskt stöd – från båda länderna. Att delar av såväl kommunledning som länsstyrelse var med i delegationen ser hon således något mycket positivt och hon är inte ensam om att se hela resan som en framgång.


Entrén till Den Förbjudna Staden.

– Syftet uppfylldes med råge och vi hade några mycket intressanta dagar i Kina som kommer att leda till fler kontakter och affärsmöjligheter, säger landshövding Ingemar Skogö. Mottagandet var väldigt bra och kineserna visade stort intresse för fortsatt samarbete.