Vi går vidare mot en hållbar Automationsregion

Ledare · Helena Jerregård • TF processledare · 2010-03-31


Helena Jerregård
TF processledare
Automation RegionDet är glädjande att notera att de flesta medlemmarna i Automation Region är nöjda med sitt medlemskap och att nätverket har bidragit till att skapa affärsrelationer. Dessa resultat presenterade Björn Eriksson från den enkät/intervjustudie som nyligen genomförts. Samtidigt pekar medlemmarna på nödvändigheten att nu ta nästa steg mot bildandet av ett starkt och hållbart kluster. I verksamhetsplanen som presenterades på årsmötet presenterades flera nya satsningar som svarar på medlemmarnas behov; vi har startar en ny arbetsgrupp inom affärsutveckling, vi kommer att ta steget vidare mot geografisk expansion, en PR-kampanj pågår, yrkeshögskoleutbildningar inom automation startar till hösten och så vidare. Listan är lång och det är viktigt att fortsätta bygga på våra olika verksamheter och initiativ, men också att vässa strategin – vilket är en styrelseaktivitet under året som följer.

Att Automation Region bygger sitt varumärke framgår inte minst via antalet förfrågningar och påringningar från olika aktörer både nationellt och internationellt. Vårt arbete framöver är helt i riktning med det arbete som drivits av processledare Sven-Arne Paulsson, som – för er som inte vet – hastigt har blivit sjuk. Vi håller nu alla tummar för hans tillfrisknande och ser fram emot att få hälsa Sven-Arne välkommen tillbaka!

Helena Jerregård • TF processledare