Vi hälsar nya medlemmarna TKG välkomna!

Notis · 2011-02-28Robert Johansson och Richard Halling, båda med erfarenhet från egna företag och ledande positioner i konsultbranschen, startade TKG (Teknik Konsult Gruppen AB) utifrån gemensamma värderingar om ett företag med en lite annorlunda syn på verksamheten.

De utgår från varje person där de tillsammans jobbar fram lösningar som utgår från medarbetarens behov och önskemål. TKG tror på den positiva spiralen där ett utvecklande uppdrag, fungerande privatliv, god hälsa också ger våra kunder en maximal prestation.