Vi hälsar Xdin välkomna!

Notis · 2012-04-24

Xdin AB är ett teknik- och IT-konsultbolag med kunder inom bland annat energi, verkstad, telekom, flyg och försvar, olja och gas, medicinteknik och fordon. De är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Alten Group, ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag. Xdin förvärvade nyligen ENEA Experts och har nu 1 100 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö (Öresundskontoret), Västerås, Linköping och Virginia Beach (USA).
Läs pressmeddelandet om att XDIN har förvärvat ENEA Experts »
Läs mer på www.xdin.com.