Vi har mycket att se fram emot

Ledare · Helena Jerregård · Processledare · 2012-12-19

Så var det dags för 2012 att tacka för sig och för oss på Automation Region att tacka för ett väldigt inspirerande och givande år. Att det har hänt mycket framgår inte minst av artikeln i detta nyhetsbrev. Ändå skrapar tillbakablicken bara på ytan av alla våra aktiviteter – om vi skulle gå på djupet och berätta mer utförligt om året som gått så skulle det förmodligen bli en roman …

Alla aktiviteter utgår från er, det vill säga Automation Regions medlemsföretag, partnerorganisationer, sponsorer och finansiärer. Ingen nämnd, ingen glömd! Vi är otroligt tacksamma över att ha så engagerade medlemmar, det är få organisationer förunnat. Vi genomförde en rundringning till medlemsföretagen i slutet av året och fick mängder av nyttig input och förslag på förbättringar, synpunkter som vi tar till oss och försöker förvalta på bästa sätt. Det är detta som driver klustret framåt!

Det tydligaste tecknet på att Automation Region utvecklas på rätt sätt är att företagen är nöjda med sitt medlemskap och det faktum att vi har en fortsatt god tillströmning av nya medlemmar. I det här nyhetsbrevet kan vi presentera två nya medlemsföretag – Mackmyra Svensk Whisky och Combitech – som tillsammans också visar på den bredd av företag från utvecklare till användare som vi aktivt eftersträvar i verksamheten.

Nu tittar vi framåt. Många av aktiviteterna som nämns i artikeln både fortsätter och växlar upp under 2013. Med de många positiva besked vi fått under året beträffande såväl initiering som finansiering av projekt – från AIR och STREAM till PIA och ARKEN – ser framtiden mycket ljus ut. Vi är ett väl sammansvetsat gäng i processledningen som tillsammans med våra duktiga arbetsgruppsordförande ser fram mot ett spännande år, inte minst med tanke på vår första egna, stora konferens i september: Automation Summit 2013. Alla som är intresserade av att vara med och påverka innehåll och utformning är välkomna att höra av sig!

Med detta önskar jag och mina kollegor i processledningen er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Automationsår!

Helena Jerregård • Processledare