Vi lägger grunden till ett europeiskt flaggskeppsinitiativ inom IndTech

Notis · 2022-06-23

Automation Region, det strategiska innovationsprogrammet PiiA och Process IT vid Luleå tekniska universitet har tilldelats en Seal of Excellence för arbetet med att etablera en innovationsmiljö för IndTech. Seal of Excellence är Europakommissionens kvalitetsutmärkelse för ansökningar av hög klass med utmärkt kravuppfyllnad.

– Innovationsmiljön för IndTech kommer att bidra avsevärt till tillväxt och konkurrenskraft för svensk industri, säger Daniel Boqvist, biträdande processledare på Automation Region. Vi lägger samtidigt grunden för ett europeiskt industriellt flaggskeppsinitiativ.

Under de senaste två åren har Automation Region arbetat med utvecklingen av innovationsmiljön inom ramen för EU-programmet Digital Europe. Programmet syftar till att accelerera forskning och korta ner tiden till kommersialisering inom fem områden – superdatorer, artificiell intelligens, it-säkerhet, avancerad digital kompetens och utvidgad användning av digital teknik. Satsningen fokuserar på grön omställning, digitalisering i hela samhället samt förstärkning av EU:s strategiska oberoende och förmåga att utvecklas.

– För oss betyder det här att vi stärker vår operativa position tillsammans med våra strategiska partner, säger Daniel Boqvist. Tack till PiiA och Process IT, nu ser vi fram emot att jobba vidare och fördjupa vårt goda samarbete ytterligare.

Vill du veta mer om satsningen, kontakta Daniel Boqvist, daniel.boqvist@automationregion.com

Läs mer om Seal of Excellence →