Vi önskar Hugo Tillquist AB välkomna!

Notis · 2012-11-30

Ny medlem är Hugo Tillquist AB i Stockholm, ett teknikhandelsbolag som under drygt 100 år försett marknaden med produkter och system för mätning och detektering inom energi- och industriautomation. Hugo Tillquist representerar utvalda specialistföretag från främst Europa och säljer produkterna antingen kundanpassade eller som standardlösningar. Bolaget är indelat i tre affärsområden: Kraftautomation, OEM-maskinbyggare och Processautomation. Läs mer på www.tillquist.com.