”Vi satsar på Jobb Shop den 8 september”

Notis · 2013-05-31

”Kommunikationsgruppens syfte är att synliggöra Automation Region och Automation Region är medlemsföretagen – vårt mål är att stärka deras position i branschen!” Det betonar gruppledare Pamela Christensson på Addiva när hon berättar att kommunikationsgruppen har ansökt och fått bidrag från Västerås stad för att marknadsföra Jobb Shop i år.

Jobb Shop är ett samarrangemang av Västerås Science Park, Jobba i Västerås och Automation Region och är Sveriges största och enda ingenjörsmässa. Det gemensamma målet är att hjälpa företag att hitta kompetent arbetskraft och på så sätt bidra till regionens tillväxt. ”Detta är ännu en aktivitet som synliggör ingenjörsindustrin i Västerås och visar att den svenska automationsindustrin har sin naturliga tyngdpunkt i Mälardalen.” Kampanjen innebär bland annat besök i ingenjörstäta städer för att attrahera rätt medarbetare till Västerås. Skicka ett mail till pamela.christensson@addiva.se om ditt företag vill synas i satsning! Läs mer på www.jobbshop.com.