Vi ses ute i landet

Notis · 2022-03-30

Under året medverkar Automation Region i planeringen och genomförandet av två viktiga industrimässor, Elmia Automation under våren och Scanautomatic och ProcessTeknik i höst. Dessutom gör vår egen konferens Automation Summit comeback i november med genomförande på fyra olika orter. Så markera i kalendern och gör oss sällskap ute i landet.

Elmia Automation – 10-13 maj i Jönköping

I samarbete med Elmia Automation ansvarar Automation Region för konceptet Automationscentralen, där vi bland annat håller föredrag och erbjuder vägledning till företag som vill investera i automatisering och robotisering. Mälardalens universitet och Högskolan i Jönköping visar upp student- och forskningsprojekt inom tekniska områden som stärker den svenska industrin.

Kontakta Bernt Henriksen för mer information om Elmia Automation →

Scanautomatic och ProcessTeknik – 18-20 oktober i Göteborg

I samarbete med PiiA och Svenska Mässan presenterar Automation Region det nya initiativet IndTech Lounge. Centralt i mässhallen gör vi plats för presentationer, diskussioner och praktiska exempel kopplade till utveckling av IndTech – tekniken som gör industrin smartare och mer hållbar. En av mässans öppna scener kommer att finnas i IndTech Lounge, där programmet presenteras av Automation Region och PiiA.

Kontakta Stefan Hollertz för mer information om Scanautomatic och ProcessTeknik →

Automation Summit – 17 november på olika orter

Automation Regions klassiska konferens Automation Summit arrangeras i år på fyra orter samtidigt (de aktuella orterna presenteras lite längre fram i vår). Föredrag, diskussioner och mingel genomförs parallellt på olika platser och integrerar också i delar av programmet. Målet med upplägget är att synliggöra regionala styrkor och visa hur de kan kopplas ihop till nationella resurser.

Kontakta Anna Sandberg för mer information om Automation Summit →