Vi ska se till att det händer

Ledare · 2016-08-31

Björn Jonsson ABB

Låt mig börja med att säga att det är väldigt roligt och inspirerande att som ny styrelseordförande vara en del av Automation Region! Med samverkan som ledord har bygget av verksamheten hittills varit mycket lyckosamt och tack vare VINNVÄXT-finansieringen finns det goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

Under de senaste 13 åren har jag varit verksam inom olika delar av ABB, senast i Dubai som globalt ansvarig för vår service­verksamhet mot processindustrin. Nu kommer jag hem till en ny befattning som divisionschef för Process Automation i Sverige, och det i en spännande tid. Automatisering, digitalisering och Internet of Things är högaktuella ämnen. Teknologier, branscher och olika delar av samhället knyts samman allt mer, vilket gör att vårt arbete inom såväl ABB som Automation Region känns relevant och viktigt.

I den pågående utvecklingen är jag övertygad om att det svenska samarbetsklimatet utgör en viktig konkurrensfördel. Viljan att samarbeta visar sig till exempel i tidiga skeden, där leverantörer får vara med och ställa upp villkor och utforma projektet tillsammans med beställaren. Vi följer naturligtvis kontrakten här i Sverige men vi litar på varandra och vågar ta stora utvecklingssteg tillsammans. En tydlig trend är också ökat samarbete mellan företag av olika storlek. Här ser vi, som ett större företag, behovet av samarbete med mindre aktörer som bidrar med nya idéer kopplade till våra plattformar och system. Det skapar ett ekosystem av företag som tillsammans löser utmaningar i snabb takt.

ABB har en stark position på den svenska marknaden och vi arbetar i nära samarbete med våra stora, viktiga kunder. Långsiktigt partnerskap – snarare än isolerade leveranser – är en särskilt lämplig arbetsform när våra kunder ska installera integrerade, digitala plattformar i sina processanläggningar. Det funkar som bekant inte att driftsätta ett avancerat system och sedan luta sig tillbaka under de kommande tio åren – det krävs kontinuerlig utveckling och ständiga förbättringar för att få ut så mycket som möjligt av en anläggning.

Marknaden är i dagsläget blandad. Det finns segment där marknaden är avvaktande och jobbar med mindre investeringar, och det finns segment som växer snabbt där behovet av smarta automationslösningar är stort, som till exempel datacenter, livsmedel och läkemedel. Denna blandade marknad innebär att vi måste vara flexibla för att hantera nya kunder, samtidigt som vi fortsätter att ta hand om våra gamla kompisar på bästa sätt. Automation Region skapar möjligheter för samarbeten över företagsgränser vilket leder till ökad flexibilitet och snabbhet – ett måste på dagens marknad.

Automation Region är nu en etablerad plattform som med nya mötesplatser och spännande samarbeten mellan medlemsföretagen har stor betydelse för Mälardalens framtid. Under de kommande åren ser jag som Automation Regions viktigaste uppgift att visa konkreta resultat. Våra olika möten och forum för ny kunskap ska generera mätbara resultat i form av nya innovationer, nya företag och fler arbetstillfällen i Mälardalen. Vi ska förvalta den här fantastiska möjligheten och se till att det händer.

Björn Jonsson
Divisionschef på ABB Process Automation och styrelseordförande i Automation Region