Vi strävar mot samma mål

Ledare · 2015-09-30

Therese Hazelius

Automation Region har ett stort och unikt nätverk genom klustret av företag och kopplingen till myndigheter, utbildning och forskning. De aktiviteter som arrangeras i Automation Regions regi ger värdefulla kontakter, ny kompetens och ett forum för samverkan i branschgemensamma frågor. Svensk Automation är med sedan tidigare och nu i september ansluter även Hydraulik- och Pneumatikföreningen. Som medlemmar i Automation Region ser vi fram emot ett utbyte som gynnar alla parter. Det finns mycket som vi kan göra tillsammans och redan nu har vi börjat diskutera i vilken form samarbetet kan byggas upp.

För våra medlemsorganisationer är utbildning och kompetensutveckling viktiga frågor. Det råder brist på ingenjörer och IT-specialister och för få utbildar sig inom dessa områden. Att få in ny, ung kraft och attrahera ungdomar till branschen är en stor utmaning. Vi jobbar aktivt med frågan och samarbetar till exempel med olika mässor för studenter där vi berättar om branschen och håller seminarier. Vi för även en dialog med högskolor och universitet och är med och bidrar till stipendiet som utgör förstapriset i studenttävlingen Automation Student.

Svensk Automation är engagerade i planeringen av branschmässan Nordbygg, som genomförs på Stockholmsmässan i april. En av höjdpunkterna blir ”ungdomsdagen”, där unga medarbetare på våra medlemsföretag inom fastighetsautomation är på plats för att inspirera studenter inför deras framtida karriärsval. Under våren ser vi också fram emot ITF Automationsdagar och Elmia Automation.

En annan viktig fråga för våra medlemmar är företagens konkurrenskraft på marknaden – hur kan vi bli mer kostnads- och resurseffektiva? Här arbetar vi bland annat med frågor kring leveransvillkor, juridik, marknadsstatistik och kompetensförsörjning. Vi satsar också på branschöverskridande samarbete med närliggande organisationer och branschföreningar, som till exempel Automation Region.

Den svenska automationsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar. Vi är alla engagerade i samma eller liknande frågor och strävar mot samma mål – att stärka och synliggöra branschen samt verka för en stark svensk industri. Genom att driva angelägna frågor tillsammans, använda oss av varandras resurser och dela med oss av vår kompetens kan vi nå framgång. Det finns många drivna aktörer inom automationsbranschen men ”ensam är stark” håller inte som ledord när vi talar om framtiden. För att åstadkomma skillnad krävs det att vi samlar de krafter som driver utvecklingen framåt – samarbete skapar en stark bransch.

Therese Hazelius
Vd Svensk Automation samt Hydraulik- och Pneumatikföreningen