Vi tydliggör och marknadsför svenskt automationskunnande

Ledare · Torbjörn Bengtsson • Projektledare • Stockholm Business Region · 2011-09-30


Torbjörn Bengtsson
Projektledare
Stockholm Business Region

Stockholm Business Region Development (SBRD) har via Stockholm Business Alliance ett nära samarbete med 50 kommuner i Stockholm-Mälarregionen, bland andra Västerås. Vi arbetar med att marknadsföra regionen gentemot utländska investerare, men även med att ge service till det lokala näringslivet. Tillsammans med partner utvecklar vi det lokala näringslivet i kluster, där regionen är i världsklass. Ett av dessa utvalda kluster är automation.

Den 26 augusti hade SBRD förmånen att vara värd för Automation Regions uppstartsmöte i östra Mälardalen. Det var ett lyckat arrangemang med stort engagemang hos deltagande företag; vi ser alla fram emot att Automation Region kommer att vara mer aktiva även i Stockholm framöver.

Automation uppfattas ibland som lite anonymt. Det är svårt att nå ut med vad det egentligen står för, vilka möjligheter till effektivisering som finns och den ökade konkurrenskraft branschen faktisk ger regionen. Tillsammans med Automation Region kan vi tydligare synliggöra branschen. Andra områden som de flesta av deltagarna tycker bör prioriteras är kompetensförsörjning och aktiviteter som engagerar även slutanvändare av automationslösningar, något som även Automation Region prioriterar.

Vi har sedan flera år ett gott samarbete med Automation Region och ser fram emot att utöka detta ytterligare. Vår närmaste gemensamma aktivitet är en delegationsresa till Indien där vi och deltagande företag marknadsför svenskt automationskunnande på denna expanderande och spännande marknad i samband med mässan Industrial Automation India (6-9 december). Vi har redan fått in flera intresseanmälningar; är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta undertecknad eller Automation Regions processledare Helena Jerregård!

Torbjörn Bengtsson • Projektledare • Stockholm Business Region