Vi välkomnar Dynamate Industrial Services

Notis · 2010-11-05

Välkommen önskar vi Automation Regions senaste medlem, DynaMate Industrial Services. Företaget, som ingår i Scania-gruppen, arbetar med tjänster inom områdena Produktion, Fastighet och Engineering och deras uppdragsgivare utgör idag ett brett spektrum av branscher och verksamheter, bland annat inom verkstad, stål, papper/massa, livs- och läkemedel, samt bygg-, fastighets- och energisektorn.

DynaMate Industrial Services projekterar och genomför kompletta entreprenader för sina uppdragsgivare. Från framtagning av underlag och plan, till transport, installation, driftsättning av maskinpark och kvalitetssäkring. De behärskar hela spektrumet från nybyggnation till genomgripande förändringar av industrifastigheten, dess tekniska installationer och olika produktionssystem.