Vi välkomnar nya medlemmen AddQ!

Notis · 2011-01-27

AddQ Consulting erbjuder specialiserade konsulter inom test och testledning, kvalitetssäkring, effektivisering och verksamhetsutveckling. Dessutom finns färdigpackade lösningar för förbättring och effektivisering av utvecklings- och testprocessen som i sin tur påverkar processerna inom krav, utveckling, konfigurations- och ändringshantering.

AddQ skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering av IT. Med fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidrar AddQ till att underlätta människors vardag.