Vi välkomnar nya medlemmen Imego!

Notis · 2011-01-27

Imego AB är ett statligt forskningsinstitut med kommersiellt fokus som erbjuder effektiv och snabb prototypframtagning av sensorer, sensorsystem och sensorapplikationer.

Unik sensorkunskap kombineras med bred systemkompetens inom simulering, signalbehandling, elektronik och industridesign.