Vi välkomnar Smidja

Notis · 2011-10-31

Smidja är ett nätverkande konsultbolag som arbetar med konstruktion, drift och projektledning inom el, elektronik och IT. Företaget arbetar med några av de största industribolagen i Sverige. Smidjas kompetens vilar på en stabil grund med branschöverskridande kunskaper samt ett välutvecklat nätverk.

Detta ger dem förmågan att leverera rätt kunskap och utföra punktinsatser hos kunden. Kompetensbasen ger dem även möjlighet att kunna hantera stora projekt och utföra helhetsåtaganden. Läs mer på www.smidja.se.