Vi välkomnar vår senaste medlem!

Notis · 2009-08-25

Vi hälsar Cap Gemini varmt välkomna som nya medlemmar.

Vi ser redan nu fram emot deras frukostföreläsning i oktober – håll ögonen öppna efter inbjudan!