Vi välkomnar XMReality som medlem

Notis · 2013-11-29

XMReality AB levererar mobila lösningar för Remote Guidance, primärt för industriella användare som behöver lösa tekniska problem just när och där de uppstår, guidade via internet av en avlägsen expert. Genom att kombinera innovativ, mobil bredbandsteknik med Augmented Reality gör de det möjligt att få audiovisuell guidning på distans lika effektivt som om en expert stod vid sidan om och instruerade.

Företaget vänder sig till tillverkningsindustrier som vill minimera sina produktionsförluster, leverantörer till tillverkningsindustrin som vill kunna erbjuda sina kunder snabbare och effektivare support samt till Service Partners som vill kunna erbjuda snabbare och effektivare tjänster. Titta gärna på XM Realitys film här eller läs mer på www.xmreality.se.