Viktigt lärande för framtida motståndskraft

Ledare · Catarina Berglund och Bernt Henriksen, Automation Region · 2020-04-30

Vi befinner oss just nu i ett helt nytt landskap med oerhörda påfrestningar på såväl individer som samhällsfunktioner och företag. Industrin – basen för den svenska ekonomin – går på lågvarv och ingen vet hur länge det kommer vara. Samtidigt ser vi mitt i den pågående krisen ett otroligt engagemang och en stark vilja att stötta och hjälpa.

Under mars ökade belastningen på sjukvården drastiskt och snart kom de första larmsignalerna om materialbrist. Skyddsutrustning som visir, mössor, rockar och handskar saknades, men även slangar till respiratorer med mera. Privatpersoner runtom i landet svarade snabbt och startade egen produktion med hjälp av 3D-skrivare och symaskiner. Insatserna behövde dock skalas upp och många industriföretag var beredda att gå in och stötta med kompetens och resurser.

Produktion av plastrockar i Västerås Arena.

Automation Region tilldelades ett samverkansansvar för Region Västmanland, där uppdraget var att identifiera företag som på kort tid kan ställa om sin produktion. Utifrån en lista med prioriterad utrustning och material har vi under de senaste veckorna arbetat intensivt för att hitta fungerande värdekedjor och koppla ihop behovsägare och företag.

Tillsammans med ett stort antal aktörer i vårt nätverk har vi lyckats starta mer eller mindre storskalig produktion av skyddskläder och annan utrustning för verksamheter inom hälso- och sjukvården. Två exempel:

  • I samverkan med företag och offentliga aktörer har Automation Region byggt upp en produktionsmiljö för skyddsrockar i Västerås Arena. Kapaciteten är cirka 1 500 plagg per dag och arbetet utförs av volontärer som i fyratimmarsskift skär ut, svetsar och paketerar rockarna. Mottagare är Region Västmanland som också har godkänt mönster och tillverkningsmetod.
  • På eget initiativ har Volvo-fabriker runtom i landet startat tillverkning av skyddsvisir. Automation Region har undersökt möjligheterna att få igång en produktion i Västmanland och koordinerat kontakterna med Volvos fabrik i Köping. 20 000 visir har tillverkats i Köping och när Volvo nu återupptar sin ordinarie verksamhet flyttas produktionsutrustningen till Västerås.

Trots alla goda krafter och uppslutning bakom ett gemensamt mål har vi upplevt stora utmaningar i vårt uppdrag. Ett exempel är samordningen mellan kommunerna och regionen – hur ser det faktiska behovet ut i olika verksamheter? Var är bristen mest akut och hur kan de tillgängliga resurserna omfördelas när behoven ändras? Det finns också en stor osäkerhet kring vilka krav som ställs på olika typer av material och utrustning.

Den pågående krisen har verkligen visat på komplexiteten i kravställning, nationella leverantörskedjor och samordning i beställarledet. Automation Region har som aktör inom det svenska innovationssystemet ett särskilt ansvar att tillvarata dessa erfarenheter för att bygga motståndskraft mot framtida kriser. Diskussioner om baslager, produktmallar och backuppverksamheter pågår redan. Tillsammans med Vinnväxt-miljön Smart Textiles vid Högskolan i Borås driver vi sedan tidigare ett projekt som utforskar möjligheterna med flexibla mikrofabriker – ett projekt som under rådande omständigheter känns mycket angeläget.

Automation Region vill rikta ett varmt tack till alla företag och volontärer som på olika sätt sluter upp och stöttar våra samhällsviktiga funktioner i den pågående krisen. Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete och även en konstruktiv dialog om hur vi kan dra lärdom av det som vi upplever just nu. Om du vill hjälpa till att tillverka skyddsrockar i Västerås så anmäler du enkelt intresse via Region Västmanlands nya webbplats Vårdstödet.

Catarina Berglund och Bernt Henriksen
Automation Region