Vilket ansvar har ett företag för samhället?

Ledare · Daniel Akenine, nationell teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige · 2020-02-28

Traditionellt sett anses ett företags övergripande mål vara att tillgodose ägarnas intresse, ett intresse som vanligtvis likställs med att maximera vinsten. Denna idé utmanas och ifrågasätts dock allt oftare – ett uppmärksammat exempel är Davosmötets manifest från januari i år.

Ett ensidigt fokus på kortsiktiga vinster och kvartalsrapporter kan ge negativa effekter för socialt viktiga frågor som hälsa, hållbarhet och miljö. Allt färre konsumenter är därför intresserade av att köpa produkter och tjänster från aktörer som inte förhåller sig till hållbarhet och sociala aspekter.

Även kompetensförsörjningen är beroende av dessa faktorer – företag som vill attrahera de bästa talangerna måste arbeta med andra drivkrafter än ekonomisk vinst. Vem vill arbeta för ett företag som endast tar hänsyn till sina ägare?

Det finns flera exempel på att en omfattande förflyttning pågår. Den mest inflytelserika amerikanska affärslobbygruppen, US Business Roundtable, annonserade under 2019 att de formellt antar en intressentmodell istället för den traditionella ägarmodellen. Ledare för 181 företag i USA signerade tillkännagivandet som innebär att de i fortsättningen ska värna samtliga intressenter i sin affärsverksamhet, alltså även kunder, medarbetare, leverantörer och samhällsfunktioner.

Min uppmaning till dig som vill arbeta mer hållbart inom ditt ekosystem är att gå på djupet för att förstå omgivningen. Du måste förstå hur ditt företag påverkar kunderna, medarbetarna, leverantörerna och aktieägarna. Du måste också ta lärdom från det omkringliggande samhället och kulturen – se hur det har förändrats på bara några år! Först då kan du fatta affärsbeslut som är baserade på hur hela ekosystemet påverkas och inte bara aktieägarna.

Jag ser fram emot att möta Automation Regions medlemmar vid årsmötet den 25 mars för ett fortsatt samtal om teknik, etik och hållbarhet. Vi ses!

Daniel Akenine
Nationell teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige