Skapa mer innovation ur din forsknings- och utvecklingsbudget

Notis · 2018-05-29

Sökes: större tillverkande företag som vill stärka sina strategiska forsknings- och utvecklingsinitiativ

Vill du skapa mer innovation ur din forsknings- och utvecklingsbudget? Efter ett lyckat pilotprojekt tillsammans med Bombardier Transportation söker nu Automation Region och RISE SICS större tillverkande företag som vill delta i processen "Företagslots till Innovationssystemet". Processen vänder sig till företag som vill öka sin förmåga att navigera det svenska innovationssystemet, identifiera kompetens och aktörer i regionen och nationellt att stärka sina strategiska forskningsinitiativ.

I processen kommer ni få hjälp att identifiera strategiska behov och relevanta aktörer, få kontakt med pågående forskningsprojekt som kan ge input till den strategiska processen, identifiera finansiärer och utlysningar, samt boka möten med forskningsfinansiärerna för diskussioner om strategin och krav för att få ansökningar beviljade.

Våra kontaktuppgifter:

Markus Bohlin, RISE SICS, tel +46 707 876608, markus.bohlin@ri.se

MalinRosqvist, RISE SICS, tel +46 702 352 232, E-mail: malin.rosqvist@ri.se

Karin Wiik, Automation Region, tel: +46 730 216 182, karin.wiik@automationregion.com