Vill du kostnadsfritt utvärdera dina automationsmöjligheter?

Notis · 2012-06-29

Det kan handla om allt från att anlägga en ny fabrik till att utveckla ett gripdon till en robot. Kanske ska du ta steget från småserietillverkning och funderar på om det lönar sig att automatisera? Nu har du chansen att effektivisera din verksamhet, minska energiförbrukningen och ta kontrollen över hela produktionsledet. Din förfrågan granskas av Automationsnästets styrgrupp och om ditt problem väljs ut så samlar vi en expertgrupp med rätt kompetens för att hitta en lösning.

Nästa Automationsnäste arrangeras i samband med Manufacturing & Automation Expo (M.A.X) i Stockholm onsdag den 24 oktober klockan 13:30. Du får då träffa expertgruppen på scenen och diskutera olika lösningsförslag under ledning av moderator Kerstin Dencker, forskare inom produktionsstrategier på Swerea IVF. Anmäl din frågeställning senast den sista augusti – formulär och mer information hittar du på www.automationregion.com/automationsnastet.