Vinnare av Automation Student 2010

Notis · 2010-10-26

Automation Region delade på Scanautomatic i Göteborg för första gången ut priset Automation Student, där de nominerade bidragen har utsetts av en jury under ledning av Johan Hallén, VD Westinghouse Electric Sweden.

De nominerade var Jesper Stockenstrand från KTH med ”Robotized Dry Ice Blasting”, Johan Karlsson från Högskolan i Skövde med ”Utvärdering av ModFix” och Kristian Schentz från Högskolan i Halmstad med ”Förstudie för automatisering av manuell lödning”. Vinnare av stipendiet på 10 000 kronor blev Kristian Schentz med motiveringen:

”Förstapristagaren i Automation Student 2010 har genomfört ett arbete som har stor kommersiell potential och är nyskapande på flera punkter. I en helautomatiserad process skapas förutsättningar för att utnyttja en befintlig teknik på ett nytt sätt. Detta ger betydande kvalitetsförbättringar i produktionen, vilket reducerar spill, omarbetning, kassaktion och dessutom bättre totalkvalitet under produktens hela livscykel. Den innovativa automationslösningen har dessutom förutsättningar att vara i drift inom en snar framtid.”

Bilden visar, från vänster, Johan Hallén/Westinghouse Electric Sweden, Kristian Schentz/vinnare Automation Student 2010 och Helena Jerregård/Automation Region.

För mer information kontakta:
Helena Jerregård · processledare Automation Region
021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com

Ladda ned vår pressrelease här >>