VINNOVA-hearing om digitalisering av svensk industri

Notis · 2016-01-29

Hearing på VINNOVA

Den 21 januari deltog Automation Regions processledare Mikael Klintberg tillsammans med ett 60-tal andra deltagare vid VINNOVAs hearing och workshop om digitaliseringen av den svenska industri.

– Diskussionerna var intressanta och jag konstaterar att många av de idéer och fokusområden som lyftes fram ligger helt i linje med Automation Regions strategiarbete, säger Mikael Klintberg.

Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA, öppnade mötet och redogjorde för arbetet med en ny digitaliseringsstrategi som VINNOVA tar fram på uppdrag av regeringen. Statssekreterare Eva Lindström från näringsdepartementet presenterade regeringens nyindustrialiseringsstrategi som beslutades av riksdagen samma dag. Även en kartläggning av förutsättningarna för digitalisering i den svenska industrin presenterades.

Ta del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi
Ta del av kartläggningen av förutsättningar för digitalisering i den svenska industrin