VINNOVA möter industrins utvecklingsbehov

Ledare · 2014-05-28

Margareta Groth

Konkurrenskraft handlar om att hänga med i samhällets och teknikens utveckling och att hantera förändringar i omvärlden, vilket inte är lätt. Ett aktuellt exempel är den oroande utvecklingen i Ukraina – få aktörer inom industri och forskning tar höjd för sådana scenarier. Samtidigt måste vårt svenska näringsliv upprätthålla ett långsiktigt utvecklingsperspektiv för att vi ska kunna hantera globala utmaningar som befolkningsökning, klimat och miljö.

Kunskapen för att navigera rätt finns där ute – både i Sverige och i resten av världen. Ingen klarar av att göra allt själv, företagen måste samarbeta och kombinera sin kunskap med andra. Var finns den bästa kunskapen? Hur kan jag jobba med dem som har den? Och vill de jobba med mig?

Vi på VINNOVA jobbar för att stärka svensk innovation och konkurrenskraft. En central del i vårt arbete är att stötta samverkan mellan olika aktörer. Under 2013 startades fem nya samverkansprogram – strategiska innovationsprogram – däribland Processindustriell IT och Automation (PiiA) där Automation Region är en av de grundande miljöerna. I förra veckan lanserades fem nya program där spännande framtidsområden som grafen, sakernas internet och IKT elektroniska komponenter och system ingår.

De strategiska innovationsprogrammen utgår från behov som har identifierats av aktörerna själva inom en sektor eller ett kunskapsområde. Tidigare har VINNOVA drivit programmen ”top-down” men nu kompletterar vi med drivkrafter och den vilja till samverkan som finns inom företag, akademi och offentlig sektor.

Hittills har tio strategiska innovationsprogram startat men vi har också finansierat ett nära hundratal förstudier, så kallade strategiska forsknings- och innovationsagendor. Även de agendor som inte har gått vidare och fått finansiering som strategiska innovationsprogram har i många fall medfört positiva effekter i form av nya nätverk och samarbeten, regionala kraftsamlingar och EU-projekt. Agendorna finns på VINNOVAs hemsida och tillsammans ger de en bred bild av utvecklingsbehovet i den svenska industrin och det svenska samhället – idag och under långtid framöver.

Automation är en viktig del i flera av de program som rullar. Vi på VINNOVA satsar dock inte på automation bara för att vi tycker att det är bra utan för att industrin säger ”vi behöver automation!”. Det gäller inte bara i den traditionella process- och tillverkande industrin. Inom exempelvis hälso- och sjukvård finns ett stort behov av nya automationslösningar, vilket inte minst visar sig i de spännande utvecklingsprojekt som drivs inom Robotdalen, till exempel äthjälpmedlet Bestic och ”roboten” Giraff som möjliggör distanskommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare.

Samtidigt som intresset för automation ökar så finns det också en större mognadsgrad bland de svenska företagen. Istället för att automatisera så mycket som det går så arbetar företagen smartare. Vilken grad av automation är rätt för oss? Hur kan vi hålla hög kvalitet och stärka vår konkurrenskraft? Vad är viktigt för kunden? Det är centrala frågor som förtjänar initierade svar.

En av VINNOVAs viktigaste uppgifter är att katalysera samverkan och koppla ihop aktörer som behöver varandra. Genom neutrala mötesplatser – som Automation Region – kan företagen hantera branschgemensamma utmaningar tillsammans med andra. Effekten kan vara svårfångad och oväntad. Ofta startar ett samarbete kring tekniska specifikationer och mål, men den största vinsten kan i efterhand visa sig vara en ny kontakt eller ett värdefullt samarbete med en aktör i en annan del av värdekedjan.

Det är otroligt spännande att bidra till svensk innovation och konkurrenskraft. Det är inte vi på VINNOVA som gör jobbet men vi vill och kan vara med och skapa rätt förutsättningar. Vår förhoppning är att du och din organisation också vill delta!

Margareta Groth
Enhetschef på VINNOVAs avdelning Produktion och Arbetsliv