Vinnova: Sverige behöver starka regioner

Notis · 2019-01-31

Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. Foto: Patrik Trägårdh.

"De styrkeområden som regionerna kan visa och lyfta fram är större än enbart en regional angelägenhet. De har också betydelse för Sverige i ett globalt perspektiv." Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, betonade Vinnväxt-initiativens betydelse när hon medverkade som talare vid "Västerbotten på Grand Hôtel".

Läs artikel på iHubs webbsida