VINNVÄXT-aktörer möttes i Västerås

Notis · 2016-11-30

Representanter för VINNOVAS VINNVÄXT-vinnare träffades i Västerås den 23-24 november

Representanter för VINNOVAS VINNVÄXT-vinnare träffades i Västerås den 23-24 november. Syftet var att få en inblick i de olika miljöerna, utbyta erfarenheter och arbeta kring ”Testbädd Sverige”.

VINNOVA beskriver ”testbädd” som ”en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster och processer”.

Sedan starten 2003 har totalt 18 VINNVÄXT-initiativ lanserats, varav 14 fortfarande är i drift. Flera av initiativen ligger nu i slutfasen av sin programtid, med en så kallad överväxlingsfinansiering. Inget av initiativen kommer dock att försvinna när överväxlingsfasen upphör – de fortsätter, men med förändringar i finansiering, huvudmannaskap, roll och målsättning.

Läs mer om VINNVÄXT-vinnarna »
Läs mer om VINNVÄXT-programmet på VINNOVA:s hemsida »